20130911

Αβεβαιότητα

[ελ]
Όλοι περπατούσαν γύρω του με βήματα σίγουρα, έχοντας μιαν έκφραση αδιατάρακτης αποφασιστικότητας στην όψη τους.

Δεν είχε πια καμμιά αμφιβολία: μονάχα αυτός σε ολόκληρη την ανθρωπότητα, ακόμα και σε ολόκληρο το ζωικό αλλά και το φυτικό βασίλειο, ήταν καταδικασμένος στην αβεβαιότητα.

[Η Γη, μια αστεία μυρμηγκοφωλιά με οικοδομικές δραστηριότητες υψηλής τεχνολογίας, ένας πλανήτης σαν κόκκος μικρός, έρμαιο της πρώτης αστρικής θύελλας που όμως αργεί, γιατί και ο χρόνος κυλά εδώ με τρόπο... μικροσκοπικό.]

Αληθινά άτυχος, με τα ασθενικά ένστικτά του να τον τυραννούν, λεπτό προς λεπτό έψαχνε να απομυζήσει λίγη χαρά από τις βέβαιες όψεις των συνανθρώπων του.

[fr]
Tous marchaient autour de lui d’un pas…sur, ayant une expression de détermination tranquille sur le visage.

Il n’avait plus aucun doute : seulement lui dans toute l’humanité, même dans tout le royaume animal même si végétal, il était condamné à l’incertitude.

[La terre, une drôle fourmilière avec d’activités de construction de haute technologie, une planète comme petit grain, jouet de la première tempête stellaire qui est encore en retard, parce que le temps aussi passe ici de sorte … miniscule.]

Vraiment infortuné, avec ses instincts asthéniques pour le torturer, minute par minute il cherchait à aspirer un peu de joie par les visages surs de ses semblables.


[en]
Everybody was walking around him with confident steps, having the expression of an unflappable decisiveness in their looks. 

He no longer had any doubt: only he among the whole of the humanity, even more among the whole of the animals and the plants too, was condemned to uncertainty.

[The Earth, a funny anthill occupied in hi-tech constructions, a planet small like a grain of sand, exposed to the upcoming star-storm, which however delays, since, even time passes here in a microscopic manner.

Truly unlucky, tyrannized by the weakness of his instincts, minute by minute he was hoping to suck a little joy from the confident faces of the others.