20130930

Οι σταθμοί στην εξέλιξη του ανθρώπινου είδους [b.ii]

Ποιες συνθήκες, όπως διαμορφώθηκαν μέσα από την πάροδο εκατοντάδων χιλιάδων ετών, έδωσαν στην ανθρωπότητα την δυνατότητα να οργανωθεί με τον τρόπο που βιώνουμε σήμερα; Για να απαντήσουμε θα χρειαστεί να ανατρέξουμε στους τόμους της Ιστορίας της εξέλιξης του ανθρώπινου είδους και να παρατηρήσουμε την διαδρομή της ανθρωπότητας από την κατάσταση του ζώου προς αυτό που ονομάζουμε άνθρωπος. 

Έχουμε την δυνατότητα να ορίσουμε κάποιους σταθμούς και από κάθε έναν να δώσουμε τον τίτλο σε έναν αντίστοιχο τόμο της ανθρώπινης ιστορίας. Αυτοί οι τόμοι, όσο κινούμαστε αντίστροφα στον χρόνο, γίνονται όλο και πιο μεγάλοι, καλύπτουν δυσνότητα χρονικά μεγέθη, ωστόσο οι σελίδες τους παραμένουν άγραφες και περιλαμβάνουν μόνο λίγες προτάσεις εδώ κι εκεί. Τα όριά τους στην πραγματικότητα είναι ασαφή και έτσι αποτελούν περισσότερο σύμβολα-σταθμούς για την εξέλιξη του είδους παρά διαδικασίες με σαφή αρχή, μέση και τέλος. 

Η Ιστορία της εξέλιξης του ανθρώπινου είδους μπορεί να χωριστεί στους εξής τόμους:
> Τόμος Α’: Τα θηλαστικά που ορθώνονται στα δύο πόδια [περίπου πριν 4.000.000 χρόνια].
Τόμος Β’: Τα δίποδα θηλαστικά που χρησιμοποιούν εργαλεία [περίπου πριν 2.000.000 χρόνια].
Τόμος Γ’: Τα δίποδα θηλαστικά που χρησιμοποιούν την φωτιά [περίπου πριν 1.000.000 χρόνια].
Τόμος Δ’: Τα δίποδα θηλαστικά που αρθρώνουν λόγο για να επικοινωνούν [περίπου πριν 50.000 χρόνια].
Τόμος Ε’: Τα δίποδα θηλαστικά που αυτοαποκαλούνται άνθρωποι καλλιεργούν την γη και εκτρέφουν ζώα [περίπου πριν 10.000 χρόνια].
Τόμος Στ’: Ο σύγχρονος πολιτισμός των ανθρώπων [περίπου πριν 6.000 χρόνια].