20130911

Ανάλγητοι τσαρλατάνοι

Την εποχή της παγκοσμιοποιημένης οικονομίας και της ψηφιακής διασύνδεσης, βρέθηκαν σπουδαίοι και ειδικοί μαζί και είπαν:
"Φεύγουν τα Κεφάλαια και χάνονται! Αλίμονο σ' αυτούς που μένουν!"

Κάνουν συνέδρια και μυστικά συμβούλια, τα εισοδήματα και οι περιουσίες όλων μαζί ξεπερνούν σε μέγεθος την οικονομία μεγάλων κρατών, έχουν ύφος περισπούδαστο όταν μιλούν, και αυτά που λένε τα παρουσιάζουν ως την μόνη προοπτική.

Είναι όμως κοινοί τσαρλατάνοι.

Ανάλγητοι τσαρλατάνοι που ενώ έχουν την δύναμη με μιας να θρέψουν όλους τους λαούς, αυτοί σκαρφίζονται κάθε τέχνασμα ώστε να τους απομυζούν ακόμα περισσότερο, αυξάνοντας τα δικά τους πλούτη και κάνοντας την εξουσία τους όλο και πιο ανάλγητη και αλαζονική