20140117

Η μαμή της Ιστορίας

Η "μαμή της Ιστορίας" ξεγεννά ξανά και ξανά το ίδιο τέρας: την Εξουσία.

[Ο θαυμασμός προς την βία είναι θαυμασμός προς την εξουσία. Ο θαυμασμός αυτός δε, ξεπηδά από τα αρχαιότερα διαμερίσματα του ανθρώπινου εγκεφάλου, από αυτά τα οποία ελάχιστα επηρεάζονται από την συνείδηση και την γνώση.
Βέβαια, η Συνείδηση και η Γνώση, οι οποίες κομψεύονται στα νεώτερα διαμερίσματα του ανθρώπινου εγκεφάλου, μπορούν κι αυτές μια χαρά να ξεγεννούν τις Εξουσίες. Με τα ψεύδη, τον έλεγχο της γνώσης και με τον πλούτο.]