20140528

Η μία και μόνη αιτία / Το μικρό και το μεγάλο

Η μία και μόνη αιτία
Είναι μάλλον απίθανο να υπάρχει έστω και ένα κοινωνικό πρόβλημα το οποίο να έχει τις ρίζες του σε μία και μόνη αιτία.
Πιο απίθανο ακόμα είναι να μπορεί ένα κοινωνικό πρόβλημα να γίνει αντιληπτό από την ανθρώπινη νόηση και να περιγραφεί, έστω και κατά προσέγγιση, κοιτώντας το μέσα από μία και μόνη επιστημονική θεώρηση.

Το μικρό και το μεγάλο
Οποιαδήποτε κοινωνική εκδήλωση, ακόμα και όταν περνά ολωσδιόλου απαρατήρητη, ενδεχομένως να αποτελεί τον απόηχο ή τον προάγγελο σημαντικών κοινωνικών εκδηλώσεων.
Επιπλέον, ένα σύνολο φαινομενικά ασήμαντων εκδηλώσεων μπορεί να διαμορφώνουν συνθήκες οι οποίες να επιβάλουν, να επιτρέπουν ή να αποκλείουν γενικευμένες κοινωνικές εκδηλώσεις.

20140527

Αξιολόγηση

Η αξιολόγηση, ο κοινωνικός έλεγχος, η ανάκληση, και κάθε μέτρο που ρυθμίζει την λειτουργία του δημόσιου χώρου και σχετίζεται με την ανάθεση αρμοδιοτήτων σε συγκεκριμένα πρόσωπα ή δομές, αποτελούν θεμελιώδεις αρχές της δημοκρατίας, ενώ για την προοδευτικότητα, αποτελούν επιδιώξεις συνυφασμένες με την ίδια την υπόστασή της. 

20140509

reboot man

r-man 's a strange guy
he gives no shit for money 'n' all
he won't stay at work too long
he'd rather play ball

No reason to rush
'cause time goes by fast
read and play and
learn from the past

He stays small
no reason to fall
won't need much to see the sky
from up high

Learns from the kids
grownups offer no thrills
enjoys the sun
won't miss the fun

20140506

I don't like business*

I don't like business

I don't like money
I don't like bills and checks
income and outcome

I don't like profiting
increasing numbers
enterprises and investments

my time is not money
my time is my life
my time is no business
no business for me or you

business will compress time
business will compress life
squeeze time and life
till it turns to dry earth

leave me out of this
I'm not a number
in profiting business


http://en.wikipedia.org/wiki/Hysteria_(2011_film)