20130911

Να τα πουλήσουμε όλα!

Πρώτα εξάντλησαν τα περιθώρια να απομυζούν τον δημόσιο χώρο εξαγοράζοντας με αυτόν τους ψηφοφόρους τους.
Μετά, οι ίδιοι άνθρωποι, πολύ λογικά σκέφτηκαν και είπαν:
"Να τα πουλήσουμε όλα, δεν έχει ψωμί εδώ."

Θα πουλήσουμε το νερό;  Μήπως και τον αέρα;
Τα παιδιά μας; θα τα πουλήσουμε κι αυτά;
Μήπως τα πουλάμε ήδη;

Το μέλλον; Πουλιέται; Χωρίζεται σε κομματάκια ιδιοκτησίας;
Ξεκίνησε ο πλειστηριασμός για το μέλλον;

Είμαστε ανίκανοι, διαφημίζουν, να διαχειριστούμε το κάθε τι, μαζί και το μέλλον.
Γι αυτό τα πουλάμε όλα. 
Κι όταν θα έχουν πουληθεί όλα τι θα μας έχει μείνει για να πουλήσουμε;

Γιατί αν είμαστε ανίκανοι, όπως διαφημίζουν, να διαχειριστούμε το κάθε τί, τότε δεν θα υπάρξει κάποιο μέλλον που θα μας ανήκει.

Το μέλλον θα ανήκει σε άλλους. Τo δικό μας μέλλον θα ανήκει σε άλλους.