20130912

Βαθμός συγγένειας

24% Vitis Vinifera (Αμπέλι)
47% Drosophila Melanogaster (Μύγα)
65% Gallus Gallus (Κότα)
88% Mus Musculus (Ποντίκι)

[Πηγή: National Geographic, Ελληνική Έκδοση, Ιούλιος 2013]