20151023

Η αργία των γυναικών / Ισλανδία, 24 Οκτωβρίου 1975