20170620

Για την εξουσία και την απώλεια της ενσυναίσθησης