20160519

Ύλη - Ζωή - Συνείδηση

Ύλη

Ζωή

Συνείδηση


Αποτελούν, εξίσου, κομβικά συμβάντα της φύσης τα οποία επιτρέπουν την πιθανότητα νέων συμβάντων αλλά και κόμβων.