20170829

Αυτοί που στέκονται ψηλότερα

δεν υπάρχει τίποτα πιο αστείο, και θλιβερό μαζί, από τους ανθρώπους που αισθάνονται ότι στέκονται πιο ψηλά από τους συνανθρώπους τους. ότι αυτοί διαθέτουν μια ιδιαίτερη αίγλη, πιο βαθειά κατανόηση του κόσμου και των άλλων. ότι οι δυνάμεις που διαθέτουν προέρχονται από μία μοιραία ή θεία επιταγή προς το πρόσωπό τους. ότι είναι εξίσου μοιραία επιταγή αλλά και χρέος τους να αυξάνουν ολοένα την αίγλη, τα προνόμια και την δύναμή τους χωρίς να κοιτάνε πίσω τους.