20160906

Η κατάρριψη του Ιερού

Η εκθρόνιση και η καταστροφή του Ιερού είναι το θεμέλιο μιας δημοκρατικής εξισωτικής κοινωνίας.
Ο αρχηγός της φυλής δολοφονείται και μετά λατρεύεται ως τοτέμ. Ο ίδιος ο θεός, στην χριστιανική παράδοση, σταυρώνεται προτού λατρευτεί σαν θεός. Βασιλείς εκθρονίζονται και βασανίζονται με τους πιο ακραίους τρόπους οδεύοντας στον θάνατό τους. Τελετουργίες και φόνοι στο όνομα της κοινότητας και της ισότητας των μελών της.
...